افزودن امکان ساخت چند صفحه در یک قالب سایت ساز

اینک میتوانید چندین صفحه نخست در یک قالب سایت داشته باشید

در قسمت تم ، شما می توانید به قسمت مدیریت صفحه های تم بروید و صفحه جدید اضافه کنید و در قسمت ویرایش تم صفحه جدید را مشاهده کنید.
در حال حاظر با کوئری استرینگ th مانند لینک زیر
/content/contentlist.aspx?catid=1021&th=ins
/?th=homepage2
استفاده کنید


توضیحات تکمیلی به زودی