امکان افزودن چندین منو در سایت ساز فراهم شد

شما می توانید در سایت خود بجای یک منو چندین مدیریت منو داشته باشید

در قسمت منو ها به قسمت مدیریت گروه منو می روید و در آنجا یک گروه منوی جدید ایجاد می کنید ، و در قسمت مدیریت منو به صورت پیشرفته می توانید با انتخاب آن منوی مورد نظر را ویرایش کنید ودر سایت خود در جاهای مختلف از منو های داینامیک مختلف استفاده کنید.