افزودن امکان نمایش چند نظر سنجی در یک صفحه

شما می توانید چندین نظر سنجی طراحی شده را در یکی ازصفحات محتوا سایت ساز با هم نمایش دهید

 شما می توانید چندین نظر سنجی طراحی شده را در یکی ازصفحات محتوا با هم نمایش دهید و اینگونه یک نظر سنجی مولتی داشته باشید.
برای این کار کافیست کد های نظرسنجی ساخته شده را با ویرگول کنار هم نوشته و در داخل کادر کد نظر سنجی درج کنید
مثال:
12,13,14